About

ค่าย CE SMART CAMP 11 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 (ค่ายพักค้างคืน 6 วัน 5 คืน)

ภายในค่ายจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้แก่น้องๆนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และแนะนำแนวทางในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกิจกรรมสนุกสนานจากพี่ๆ โดยจัดอบรมเป็น 2 ส่วนคือ Internet of Things(IoT) และ Micro Robot Development(Robot)

Timeline

20 มีนาคม - 25 เมษายน

รับสมัคร

30 เมษายน

ประกาศผล

1 พฤษภาคม - 3 พฤษภาคม

ยืนยันสิทธิ์

29 พฤษภาคม-3 มิถุนายน

วันค่าย

Testimonial

ทศพิธ ธีรปัญญาวัฒน์ (บิ๊ก)

ค่าย CESC X

การมาค่ายนี้เป็นค่ายหนึ่งที่ประทับใจมากๆ เพราะว่า ได้เรียนรู้หลายเรื่องที่ไม่สามารถหาได้ทั่วๆไปจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เรียกว่าห้องเรียนภายในโรงเรียน แต่ภายในค่ายนี้เราจะได้ทดลอง และ เรียนรู้หลายเรื่อง ในค่ายมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำในส่วนของผม ผมได้เข้าไปเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่า IOT ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะหาเรียนเรื่องแบบนี้ได้เพราะถ้าหากศึกษาเองก็จะเกิดอาการงงเล็กน้อยถึงปานกลาง! ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนอื่นหาสถานที่ๆจะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่น หุ่นยนต์ IOT หรือ Network ค่ายนี้แหละจะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องเหล่านั้น

FAQS

ค่ายนี้รับนักเรียนระดับชั้นไหนบ้าง ?
ค่ายนี้เรารับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายสายวิทย์หรือเทียบเท่าครับ
เป็นค่ายไป - กลับ หรือ ค้างคืน ?
เป็นค่ายค้างคืนตลอด 6 วัน 5 คืนครับ
สถานที่ค่ายจัดที่ไหน ?
อยู่ที่อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 2 ตรงข้ามฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักฐานการสมัครต้องใช้อะไรบ้าง ?
A: 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักเรียน
2. ใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7
3. ใบรับรองจากผู้ปกครอง
4. ใบสมัคร
ค่ายนี้มีค่าสมัครและค่าเข้าค่ายไหม ?
ฟรีตลอดค่ายครับ แต่เมื่อสมัครติดแล้วจะมีค่ามัดจำ 300 บาทและสามารถรับคืนได้ในวันสุดท้ายของค่ายครับ
ค่ายนี้รับนักเรียนกี่คน ?
ค่ายนี้รับนักเรียนจำนวน 80 คน แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 40 คนครับ
วันค่ายชนกับช่วงเปิดเทอมเลย ต้องขาดเรียนไหม ?
ต้องขาดเรียนครับ แต่ทางเราจะมีเอกสารรับรองที่ใช้ประกอบใบลาเพื่อส่งให้ทางโรงเรียนครับ
การกิน การนอน เป็นอย่างไร ?
มีอาหารครบทั้ง 3 มื้อ และมีที่นอนแยกชายหญิงพร้อมพี่ๆ คอยดูแล ซึ่งอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับ
ไม่มีความรู้ แต่สนใจ มาค่ายได้ไหม ?
ได้ครับ เพราะเราสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว ส่งใบสมัครมาพร้อมกับความตั้งใจเรียนรู้ก็ได้แล้วครับ
บรรยากาศการเรียนการสอนของค่ายเป็นอย่างไร ?
ค่ายนี้น้องๆ จะได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างเต็มที่ พร้อมผ่อนคลายด้วยกิจกรรมและสันทนาการที่สนุกสนาน จะได้ทั้งเพื่อน ความรู้ และความสนุกกลับไปแน่นอน

Contact US

อาคารปฏิบัติการรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 (ECC) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

MAP